Đang tải dữ liệu Đang tải dữ liệu......
Tin SDFC
Thứ 5, Ngày 04/08/2011 08:00 AM
Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 686 tỷ đồng lên 936 tỷ đồng

Theo công văn số 6087/NHNN-TTGSNH ngày 03/08/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà (SDFC) đã chính thức được Ngân hàng nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ từ 686 tỷ đồng lên 936 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty thông qua ngày 15/04/2011. Theo đó, SDFC sẽ phát hành 25 triệu cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/CP, trong đó: phát hành ra công chúng là 22 triệu cổ phần (tương ứng 220 tỷ đồng) và phát hành riêng lẻ là 3 triệu cổ phần (tương ứng 30 tỷ đồng).

Việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ sẽ giúp SDFC tăng quy mô vốn để thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh hiệu quả hơn, mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh với các đối tác, khách hàng trong và ngoài nước để khẳng định uy tín và thương hiệu SDFC trên thị trường tài chính tiền tệ.

SDFC

 

Các tin đã đưa ngày:
Bản tin theo ngày
Thông tin thị trường
Mua
Bán
Chi tiết
Nguốn tin: chungkhoan.24h.com.vn
Liên kết website